Контакти

Адрес:

България, София 1431
ул. Здраве №2

e-mail:


 
Председатели:

Почетен председател: Нели Маринова моб.0886801201, служебен: 029172385

Председател: Мариела Маринска моб.0888625644, служебен: 029172461

Зам.Председател: Цветанка Александрова моб.0889198610, служебен: 029172371

Координатори:

гр.Пловдив - Дора Мрянова моб.0887771618

гр.Хасково - Димитрина Стоева моб.0887 541 949

гр.Пазарджик - Благовеста Костова моб.0887 025102

Касиер: Любослава Божилова служебен: 029172339, 029172285, 029172461