За нас

Всички знаем, че у нас до Освобождението родилната помощ не почива на научна основа. От древноста по земите ни с тази дейност се занимават „ Бабите“, които се ползват с голямо уважение в традиционното българско общество и наименованието им  преминава през вековете до наши дни. Те са владеели различни практически умения за оказване на акушерска помощ. Познанието за раждането, за успокояването и обезболяването на родилния процес, за корекция с външни прийоми на неправилното положение на плода и др.,  се е предавало  от майка на дъщеря или от лечителка на ученичка. Уважението,  с което са се ползвали тези жени сред народа, създава традиционния празник Бабин ден.

Първата българска акушерка Христина Хранова (1851-1922), е родена в село Клисура, Самоковско. Взима активно участие в революционното движение и след Освобождението е изпратена да следва в Акушерския институт при Императорския университет “Св.Владимир“ в Киев. През 1881 г. тя завършва университета с отличие и още същата година се завръща в България за да работи като акушерка в София, Лом, Силистра и Варна.

Райна Попгеоргиева, позната на българския народ като Райна Княгиня,  ушила знамето на революцията, заминава за Русия и завършва Московското акушерско училище. След завръщането си у нас, успява да обучи редица от следващото поколение след нея акушерки. Райна била една от първите в своята професия, които свързали кариерния си път със служба в българската болница „Майчин дом“.

Тя е една от създателките на първата акушерска организация у нас – дружеството „Акушерка“.

През 1896г. се открива първото в страната Акушерско училище с 15 курсистки. На следващата година 1897г. Акушеро-гинекологичното отделение в Александровска болница става база за откритото Училище за акушерки. Това начало е свързано с името на д-р Стаматов. В последствие училището е закрито . През 1909г. под ръководството на д-р Методи Славчев училището е отново открито. Подготвените в това училище акушерки имат голям принос към развитието на българското акушерство.

Като наследници на нашите педшественици,  поставили акушерската професия на научна основа, през октомври 2001 г. на 1-вия конгрес във Варна, по инициатива на на акушерките от Родилна зала на "Майчин дом"- София, учердихме "секция акушерки" към БДАГ. След 2-рия конгрес в София през 2004 г. започва и ежегодното провеждане на национални конференции.

Секцията има за задача да:

  • Стимулира научно-изследователската работа в областта на акушерството и гинекологията и участието на акушерките.
  • Координира и подпомага дейността на колегите от страната.
  • Осъществява и подпомага контактите със сродните европейски и световни организации.
  • Участва в организирането на научни конгреси, конференции и семинари за акушерките в рамките на БДАГ, като секция към него.

Увеличаващото се участие на колегите през годините и тяхното представяне с доклади и презентации, показва стремежа на акушерките да възстановят мястото си в професията. Интересните неща, които представят ежегодно сочат за тяхното развитие в крак с развитието на акушерската професия.

В "секция акушерки" към БДАГ могат да членуват всички акушерки от страната. Членовете на дружеството могат да избират и да бъдат избирани в ръководния орган, който е Управителния съвет. Управителният съвет се избира на общо събрание на всеки конгрес.