bepanthen mustela seba med hipp

За нас

През октомври 2001 г. на 1-вия конгрес във Варна, по инициатива на на акушерките от Родилна зала на "Майчин дом"- София, се учреди "секция акушерки" към БДАГ. След 2-рия конгрес в София през 2004 г. започва и ежегодното провеждане на национални конференции.


Секцията има за задача да:
- Стимулира научно-изследователската работа в областта на акушерството и гинекологията и участието на акушерките.
- Координира и подпомага дейността на колегите от страната.
- Осъществява и подпомага контактите със сродните европейски и световни организации.
- Участва в организирането на научни конгреси, конференции и семинари за акушерките в рамките на БДАГ, като секция към него.

В "секция акушерки" към БДАГ могат да членуват всички акушерки от страната. Членовете на дружеството могат да избират и да бъдат избирани в ръководния орган, който е Управителния съвет. Управителният съвет се избира на общо събрание на всеки конгрес.